Expandera internationellt

Eastnet assisterar er utveckling av affärer i Ryssland och Tyskland från de första kontakterna till etablering och drift av er verksamhet. Vi skräddarsyr uppdrag efter era behov och situation samt hjälper er undvika fallgroparna.

Genom partnerskap med AHP International GmbH & Co. KG i Berlin samverkar Eastnet med ett globalt nätverk av seniora affärsutvecklare för operativa uppdrag på ett stort antal internationella marknader.

Marknadsöversikter

För att få en förståelse för just ert segment av marknaden gör Eastnet övergripande och djupa analyser av frågor som aktuell efterfrågan, lokalt utbud, regelverk, utländsk konkurrens m.m.

Mässor

Eastnet medverkar i utställningar på mässor med representation i montern samt inbjudningar och arrangemang.

Partnersökning

– kunder
– distributörer/agenter
– underleverantörer
– affärspartners
Vid internationella affärssamarbeten är det av oerhört stor vikt att era partner är de mest lämpade på marknaden och att de har de rätta förutsättningarna ifråga om engagemang, resurser, ägarstruktur m.m. Eastnet assisterar med att identifiera och kvalificera samt utveckla internationella affärspartner.

Inhyrd exportsäljare

– söker nya kunder
– utvecklar nya affärer
– vårdar och utvecklar befintliga kunder
– koordinerar order och leveranser
För att marknadsföra era produkter och tjänster och utveckla nya kunder och affärer, arbetar Eastnet som er inhyrda exportsäljare. Vi tar då hand om uppgifter som försäljning, kundvård samt koordinering av order och leveranser.

Etableringar

– dotterbolag
– förvärv
– rekrytering
Genom samarbete med lokala partners assisterar Eastnet med frågor som val av representationsform, hantering av regelverk och uppsättning av lokal representation.

Exempel på uppdrag


Interim affärsutvecklare och exportsäljare av tekniska textilier i Östeuropa och Ryssland.

 

Marknadsöversikt över utbud av offentliga och privata hälsokliniker i Tyskland för kundbearbetning inom digitala lösningar för sjukvård och äldreomsorg.


Utredning över förutsättningar för marknadsintroduktion samt due diligence av potentiella samarbetspartners inom representation av Kavlis livsmedelsprodukter i Ryssland.


Översikt över EU finansieringslösningar i Baltikum, Polen samt Ukraina för etablering av en stor sömnadsfabrik.


Sökning av svenska distributörer inom kosmetika för en brittisk leverantör av luxury bath related products.


Partnersökning och utveckling av lokala distributörer i Sverige för tyskt företag inom medicinteknik.