Utbildare

Eastnet erbjuder professionell undervisning på utbildningar inom affärsutveckling, internationell handel samt projektledning. Eastnet har lång erfarenhet av att hålla kurser för företag samt undervisning på affärsskolor, yrkeshögskolor och handelskamrar.

Affärsutveckling inom utbildning
Eastnet erbjuder strategisk rådgivning och coachning inom framtagande av utbildningar samt utveckling av affärskoncept för utbildningsorganisationer.


Exempel på genomförda uppdrag:

Sälj&Marknadshögskolan
Lärare på kurs i Internationell försäljning. YH-utbildning 35 yhp.

SIH – Stockholms Internationella Handelsskola
Lärare på distanskurs i Marknadsanalys och Affärsmodellering. YH-utbildning 30 yhp.

TUC Yrkeshögskola
Lärare på distanskurs i Projektledning för Key Account Managers,
YH-utbildning 15 yhp.
Lärare på platsbunden kurs i Projektledning för inköpare, 20 yhp.
Lärare på distanskurs i Marknadsföring för Key Account Managers, 25 yhp           

Västsvenska Handelskammaren
Lärare på kurser om affärsutveckling i Ryssland.

 
 
 
© Eastnet Business Development AB
Tel/Fax: 08-704 80 93 | Mobil: 070-495 40 22 | E-mail: info@eastnet.se