Vi hjälper er utveckla lönsamma internationella affärer

Eastnet assisterar er utveckling av affärer på internationella marknader från de första kontakterna till etablering och drift av er verksamhet. Vi skräddarsyr uppdrag efter era behov och situation samt hjälper er undvika fallgroparna. Exempel på tjänster är:

 • Marknadsöversikter
  För att få en förståelse för just ert segment av marknaden gör Eastnet övergripande och djupa analyser av frågor som aktuell efterfrågan, lokalt utbud, regelverk, utländsk konkurrens m.m.

 • Partnersökning
      - kunder
      - distributörer/agenter
      - underleverantörer
      - affärspartners
  Vid internationella affärssamarbeten är det av oerhört stor vikt att era partner är de mest lämpade på marknaden och att de har de rätta förutsättningarna ifråga om engagemang, resurser, ägarstruktur m.m. Eastnet assisterar med att identifiera och kvalificera samt utveckla internationella affärspartner.

 • Inhyrd exportsäljare Exportsäljare
      - söker nya kunder
      - utvecklar nya affärer
      - vårdar och utvecklar
        befintliga kunder
      - koordinerar order och
        leveranser
  För att marknadsföra era produkter/tjänster och utveckla nya kunder och affärer, arbetar Eastnet som er inhyrda exportsäljare. Vi tar då hand om uppgifter som försäljning, kundvård samt koordinering av order och leveranser.

 • Etableringar
      - dotterbolag
      - förvärv
      - rekrytering
  Genom samarbete med lokala partners assisterar Eastnet med frågor som val av representationsform, hantering av regelverk och uppsättning av lokal representation.

 • Mässor
  Eastnet medverkar i utställningar på mässor med representation i montern samt inbjudningar och arrangemang.

[EXEMPEL PÅ UPPDRAG]

 
 
 
© Eastnet Business Development AB
Tel/Fax: 08-704 80 93 | Mobil: 070-495 40 22 | E-mail: info@eastnet.se